Bahagian 1: Apa itu Khilafah ?


Bismillahirramahnirrahim...Ramai yang tertanya-tanya apa itu Khilafah dan kenapa perlu adanya Khilafah dalam dunia Islam. Di sini saya akan mengupaskan sedikit sebanyak berkenaan Khilafah dan pentingnya pembentukan Khilafah dalam sistem politik Islam agar umat Islam tahu secara terperinci bahawa Khilafah adalah satu sistem pemerintahan Islam yang diredhai oleh Allah SWT dan pelaksanaanya hanyalah berdasarkan kepada sunnah Rasulullah saw.

Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh umat Muslim di dunia. Khilafah bertanggungjawab menerapkan hukum Islam dan menyampaikan risalah Islam ke seluruh muka bumi. Khilafah terkadang juga disebut Imamah, dua kata ini mengandungi pengertian yang sama dan banyak digunakan dalam hadis-hadis sahih.

Sistem pemerintahan Khilafah tidak sama dengan sistem mana-mana pun yang ada sekarang di dunia Islam. Meskipun banyak pengamat dan sejarawan berupaya menginterpretasikan Khilafah menurut kerangka politik yang ada sekarang ini, tetap saja hal itu tidak berhasil kerana memang Khilafah adalah sistem politik yang khas.

Khalifah adalah kepala negara dalam sistem Khilafah. Dia bukanlah raja atau diktator melaikan seorang pemimpin terpilinh yang mendapat otoritas kepepimpinan dari umat Muslim yang secara ikhlas memberikannya berdasarkan kontrak politik yang khas iaitu bai'at. Tanpa bai'at, seseorang tidak boleh menjadi kepala negara. Ini sangat berbeza dengan konsep raja atau diktator yang menerapkan kekuasaan dengan cara paksa dan kekerasan. Contohnya boleh dilihat pada para raja dan diktator dunia Islam pada masa ini yang menahan dan menyiksa umat Muslim serta menjarah kekayaan dan sumber daya milik umat.

Kontrak bai'at mengharuskan Khalifah untuk bertindak adil dan memerintah rakyatnya berdasarkan syariat Islam. Dia tidak memiliki kedaulatan dan tidak dapat melegislasi hukum dari pendapatnya sendiri yang sesuai dengan kepetingan peribadi dan keluarganya. Setiap undang-undang yang hendak dia tetapkan haruslah berasal dari sumber hukum Islam yang digali dengan metodologi yang terperinci yaitu Ijtihad. Apabila Khilafah menetapkan aturan yang bertetangan dengan sumber hukum Islam atau melakukan tindakan opresif terhadap rakyatnya, maka pengadilan tertinggi dan paling berkuasa dalam sistem Negara Khilafah iaitu Makhamah Mazhalim dapat memberikan impeachment kepada Khalifah dan menggantikannya.

Sebahagian lain menyamakan Khalifah dengan Paus, seolah-olah Khalifah adalah Pemimpin Spiritual umat Muslim yang sempurna dan ditunjuk oleh Tuhan. Ini tidak tepat kerana Khalifah bukanlah pendeta, Jabatan Eksekutif dalam pemerintahan Islam. Dia tidak sempurna dan tetap bertpotensi melakukan kesalahan. Itu sebabnya dalam sistem Islam banyak sarana check and balance untuk memastikan agar Khalifah dan jajaran pemerintahanya tetap akuntabel.

Khalifah tidak ditunjuk oleh Allah SWT, tetapi dipilih oleh umat Muslim dan memperoleh kekuasaannya melalui akad bai'at. Sistem Khilafah bukanlah sistem teokrasi. Konstitusinya tidak terbatas pada masalah agama dan moral sehingga mengabaikan masalah-masalah sosial, ekonomi, kebajikan luar negeri dan peradilan. Kemajuan ekonomi, penghapusan kemiskinan dan peningkatan pencapaian hidup masyarakat adalah tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh Khilafah. Ini sangat berbeza dengan sistem teokrasi kuno di zaman pertengahan Eropah dimana kaum miskin dipaksa bekerja dan hidup dalam kondisi memprihatinkan dengan imbalan berupa janji-janji surgawi. Secara sejarahnya, Khilafah terbukti sebagai negara yang kaya raya, sejahtera, dengan perekonomian yang makmur, pencapaian hidup yang tinggi dan menjadi pemimpin dunia dalam bidang industri serta riset ilmiah selama berabad-abad.
0 Responses