Perkukuh ekonomi umat Islam

Serangan Israel terhadap Palestin sememangnya suatu pencerobohan yang wajar dikutuk sepenuhnya. Badan antarabangsa yang bertanggungjawab seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Pertubuhan Persidangan Negara-Negara Islam (OIC) dan lain-lain perlu segera membentangkan perancangan dengan mengambil tindakan tegas terhadap Israel dan sekutunya.

Tindakan memboikot barangan keluaran Yahudi dan Amerika Syarikat memang wajar dilakukan sebagai tanda protes dan simpati kita terhadap serangan yang tidak berperikemanusiaan.

Apabila isu boikot diketengahkan, secara peribadi saya menyokong langkah tersebut sebagai usaha memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia betapa pentingnya semangat perjuangan.

Dari sudut ekonomi, usaha memboikot barangan keluaran Yahudi dan Amerika Syarikat perlu dilihat dari perspektif yang lebih meluas.

Ini meliputi penggantian dengan barangan tempatan, kesediaan pengguna memboikot serta peluang yang wujud sebagai usahawan Islam dalam mempelbagaikan keluaran produk yang dapat menandingi kualiti barangan Barat.

Pemboikotan barangan import dilihat sedikit sebanyak sebagai langkah protes di kalangan umat Islam di negara ini. Namun ia tidak sedikit pun menjejaskan pasaran Barat, terutamanya barangan keperluan yang telah lama menjadi sinonim dengan rakyat tempatan.

Usaha memboikot ini perlu dilakukan secara total oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia jika kita benar-benar mahu menyedarkan rejim Barat.

Jika hanya kita rakyat Malaysia yang berjumlah 26 juta bergerak secara solo nescaya matlamat pemboikotan ini tidak berjaya.

Kesediaan dan kesedaran pengguna dalam memperjuangkan isu boikot juga menjadi satu perkara utama dalam memastikan isu boikot barangan keluaran Israel dan Amerika Syarikat memberi kesan kepada kedua-dua negara tersebut.

Aspek kesediaan dan kerelaan pengguna dalam menjayakan isu boikot ini amat berkait rapat dengan aspek penggantian sempurna dalam pasaran.

Penggantian sempurna ini merupakan keupayaan barangan tempatan menjadi pengganti barangan keluaran negara yang diboikot.

Dalam hal ini, negara Islam telah sekian lama bergantung kepada barangan keperluan Barat yang sememangnya berjaya membina persepsi pasaran dengan membentuk minda masyarakat bahawa kualiti adalah asas utama dalam menembusi pasaran.

Sebagai umat Islam yang berpegang kepada konsep persaudaraan yang menebal dan peka dengan isu semasa, penggerak ekonomi dalam sistem ekonomi Islam perlu segera memajukan produk keluaran Islam yang berjaya menandingi keluaran Barat.

Tidak guna kita membincangkan isu boikot sekiranya kita sebagai umat Islam masih lemah mewujudkan barangan pengganti sempurna terhadap barangan boikot.

Jika ia tidak berlaku dalam jangka masa panjang, ia akan merugikan pengguna Islam sendiri kerana kos mengimport semakin meningkat dan kita kekal bergantung harap dengan keluaran Barat.

Sudah tiba masanya usahawan Islam meneroka pengeluaran barangan secara komersial dan setaraf dengan kualiti Barat. Peluang yang wujud ini merupakan jihad kerana sekiranya kita mampu memenuhi keperluan umat Islam yang lain, ia sudah cukup membanggakan.

Kewujudan banyak barangan pengganti dalam pasaran membolehkan banyak pilihan oleh umat Islam, sekali gus mampu memenuhi keperluan umat Islam. Juga ia dapat membantu menjayakan usaha memboikot barangan Barat.

Dalam kita menjayakan usaha memboikot, persoalan yang timbul, adakah boikot akan membuatkan pengguna tempatan mempunyai pilihan gantian lebih baik daripada barangan yang diboikot?

Adakah boikot mampu mencetuskan semangat memperkukuhkan keluaran usahawan Islam secara tidak langsung? Adakah boikot mampu menjamin keperluan rakyat terjamin dengan keadaan pasaran yang stabil?

Persoalan di atas wajar dijadikan perangsang kepada usahawan Islam dan kerajaan mewujudkan kepelbagaian produk bagi menandingi produk Barat.

Saya yakin kita mampu membawa gelombang perubahan dengan adanya semangat kental dan berpaksikan Islam sebagai asas perjuangan.

0 Responses